Еволюиращата роля на преподавателя по CVET

В този модул се разглеждат цифровите умения и компетентности, от които се нуждаят специалистите по НИРД, за да подпомагат ефективно повишаването и преквалификацията на възрастни обучаеми чрез продължаващо професионално образование и обучение (ППОО). Макар да се прави преглед на редица подходи за цифрово обучение, фокусът е върху развитието на специфични цифрови умения, необходими за подпомагане на прехода от традиционните подходи на „разработчици на съдържание и презентатори“ към тези на „улесняващи обучението, създаващи смисъл и улесняващи“. Следователно фокусът е върху онези цифрови умения, които се считат за от съществено значение в контекста на разработването и предоставянето на смесени, съвместни, персонализирани и самонасочени програми за обучение на възрастни учащи се.

 

Изтегляне ООР: Еволюиращата роля на преподавателя по CVET (български, CC-BY-NC-SA 4.0 @ The Cur8 Consortium)

Cur8 Рамка за компетентност
Close My Cart
Close

Close
Categories