Превръщане на дигиталното учебно съдържание в куратор и фасилитатор

Пътната карта на Cur8 изобразява предложения учебен път за развитие на компетенциите на куратора на цифрово учебно съдържание. Тя ви помага да създадете свой собствен път и да го завършите със самостоятелно обучение с помощта на Cur8 Toolbox и Cur8 LXP. Намерете пълната карта с предложените стъпки за обучение на уебсайта на проекта!

Cur8 Рамка за компетентност
Close My Cart
Close

Close
Categories