Cur8 Рамка за компетентност

Инструментът за проверка на компетентност на Cur8 ви помага да визуализирате знанията и уменията си за критично кураторство. Той също така ви помага да осмислите своето разбиране и информираност по темите, включени в обучението по Cur8.

За да извършите проверката на компетентността си, отидете на https://mahara.vita-eu.org/survey/cur8_questionnaire1 и следвайте инструкциите. След като попълните въпросника, ще ви бъде предоставено визуално представяне на вашите твърдения, което можете да запазите. По-късно можете отново да попълните въпросника, за да проследите своя напредък.

Проверката на компетентността е услуга, предоставяна от партньора на Cur8 – blinc eG.

За да разберете по-добре обхвата на уменията за критично кураторство, моля, вижте Cur8 Рамката на компетентност.

Еволюиращата роля на преподавателя по CVET
Превръщане на дигиталното учебно съдържание в куратор и фасилитатор
Close My Cart
Close

Close
Categories