Инструменти за сътрудничество в онлайн обучението

Сътрудничеството в ученето означава, че учим заедно, работейки в групи по задачи, проекти, идеи и концепции. Когато си сътрудничим, ние се допълваме взаимно, така че това помага да се разрушат информационните силози и да се подобри преживяването на всеки един учащ чрез свободното и овластено споделяне на информация.

Онлайн сътрудничеството е процес, при който цифровите технологии ни помагат да работим заедно, когато сме разделени. За осъществяването на програми за смесено обучение, дистанционно обучение и за подкрепено самостоятелно учене е важно да съберем обучаемите заедно и да ги включим в групови дейности. Има голямо разнообразие от онлайн инструменти за сътрудничество в обучението, от които можете да избирате, за да улесните този ключов процес.

Следните инструменти ще ви помогнат да създадете истинска среда за съвместно онлайн обучение. Те са разделени на категории, които да
съответстват на целта и задачите, които искате да постигнете.

 

Инструменти за съвместно куриране на съдържание

 

Инструменти за онлайн дискусии

Дискусиите обикновено са двигател на обучението. Преподавателите/специалистите по научноизследователска и развойна дейност улесняват дискусиите, за да позволят на обучаемите да генерират идеи, да ги организират и обобщават. Всъщност да накарате учащите да говорят и да споделят идеи може да бъде предизвикателство, особено когато става въпрос за дистанционно обучение. За да го улесните, на ваше разположение са онлайн инструменти с функции за brainstorming (съвместен креативен процес) или кратък видеоотговор. С тяхна помощ можете да ангажирате срамежливите си обучаеми или тези, които се съпротивляват да участват в клас.

 

Инструменти за дейности във виртуална класна стая

Какво можете да направите, ако се стремите да накарате онлайн обучаемите да взаимодействат помежду си, но те взаимодействат само със своите устройства? Можете да се възползвате от това! Съществуват инструменти за онлайн сътрудничество, които ви предоставят предварително подготвени, но адаптивни шаблони за интерактивни задачи, игри и тестове на всяко устройство. Те ще ви помогнат да стимулирате активността на обучаемите в часовете и да повишите социалната ангажираност по време на онлайн обучението.

 

Инструменти за съвместно авторство

Инструментът за създаване на съдържание е софтуер за създаване на цифрово образователно съдържание (курсове, видеолекции, тестове и др.), което след това се споделя с обучаемите чрез система за управление на обучението или в интернет. Докато работят по курсове в екипи, дизайнерите на учебни материали трябва да обменят по 100 електронни писма на ден. Не е чудно, че те често смятат сътрудничеството за трудоемко и объркано! Много по-удобно е да разполагате с общо пространство за съвместно изграждане, редактиране и съвместно преглеждане на курсове . По-долу сме изброили някои инструменти за създаване на курсове, които имат силен потенциал за сътрудничество.

 

Други инструменти за съвместна разработка на съдържание

Освен онлайн курсове, можете да искате да си сътрудничите и при създаването на мултимедийни материали за обучение като интерактивна книга, презентация или подкаст. Тези инструменти могат да бъдат полезни в този случай.

 

LMS за сътрудничество

Когато провеждате онлайн курсове, сътрудничеството, както и самият процес на обучение, ще бъдат по-ефективни, ако се провеждат на една платформа – LMS. Системите за управление на обучението (LMS) са облачно базиран софтуер за съхраняване и задаване на онлайн курсове и материали за обучение, управление на обучаемите и поставяне на оценки. По отношение на сътрудничеството LMS могат да предоставят управление на потребителските роли, дискусионни форуми, вградени чатове, харесване, споделяне и др. Нека ги разгледаме един по един.

 

Заключение

Както виждате – съществуват универсални инструменти за сътрудничество в онлайн обучението, които ни предоставят възможности за екипна работа и идеация, множество съавтори, взаимодействия между обучаемите и тяхното въздействие върху курса, и много други. Някои инструменти са по-фокусирани върху нуждите на преподавателите/професионалистите по научноизследователска и развойна дейност или администратори, докато други са насочени повече към учебните дейности. Когато избирате инструмент, обаче, за начало винаги взимайте предвид вашите нужди и текущи задачи.

 

Изтегляне ООР: Инструменти за сътрудничество в онлайн обучението (български, CC-BY-NC-SA 4.0 @ The Cur8 Consortium)

Да разберем Авторското право
Дигитален сторителинг
Close My Cart
Close

Close
Categories