Куриране на учебно съдържание

Тази тема е посветена на това как да подбирате учебно съдържание в онлайн контекст. Тя включва начините за набавяне и комбиниране на съдържание и как да се развият тези компетенции у учащите, така че те да станат ефективни самостоятелно обучаващи се.

 

Изтегляне на ООР: Куриране на учебно съдържание (български, CC-BY-NC-SA 4.0 @ The Cur8 Consortium)

Дигитален сторителинг
Тестове и Игровизация
Close My Cart
Close

Close
Categories