Курирани интернет линкове: Подкастове за преподаватели и обучители

1️⃣ The Learning & Development Podcast (Подкастът за обучение и развитие): В това подкаст предаване Дейвид Джеймс (главен директор по обучението в платформата 360Learning) кани професионалисти в областта на образованието да обсъдят актуални за днешната академична обстановка теми. Препоръчителни епизоди: Curation in L&D, Podcasts for learning

2️⃣ Conversations in Adult and Further Education (Разговори в областта на образованието за възрастни и по-нататъшното образование): Този подкаст от Ирландия публикува разговори с учители в сферата на по-нататъшното образование за възрастни.

3️⃣ Plus One Podcast: Подкастът има за цел да вдъхновява преподавателите чрез историите на изключителни учители. Епизодите обикновено се публикуват както в аудио, така и във видео формат.

4️⃣ Подкастове на EPALE: Европейската платформа за учене на възрастни в Европа провежда специална поредица подкастове от Европейската мрежа за основни умения. Интересен епизод може да представлява разговорът за връзките между ефективността при ученето за възрастни и техните базови умения.

5️⃣ Skillset and Match е подкаст на CEDEFOP (Европейски център за развитие на професионалното обучение) за развитието на професионалното образование и обучение с участието на експерти, създатели на политики, социални партньори, практикуващи в областта на ПОО и учащи.

6️⃣ ATD Accidental Trainer: Подкаст на американската Асоциация за развитие на таланти за проектиране и предоставяне на мощни преживявания при обучението на възрастни и за развитието на кариера в областта на обучението и развитието на таланти. Размисли за повишаване на квалификацията и преквалификация в епизода The power of personalized learning for building future skills (Силата на персонализираното обучение за изграждане на бъдещи умения).

7️⃣ The Happiness Lab е подкаст за щастието и благополучието. Вече пети сезон подкастът е с главното участие на д-р Лори Сантос, която също така води изключително успешен online course on happiness. Добра начална точка е епизода за Burnout and how to avoid It? или друга тема, върху която е наблегнато и в проекта Cur8: How to adopt a growth mindset.

8️⃣ 8. Вече има повече от 400 епизода на подкаста Teaching in Higher Ed Podcast. Въпреки че фокусът е – както подсказва името – върху висшето образование, много епизоди засягат теми, свързани с обучението на работното място и образованието за възрастни. Чуйте „Top tools for learning“ – преглед на някои от най-широко използваните онлайн инструменти, или „Promoting student well-being in learning environments“.

Създаване на подкаст
Избор и прилагане на подходящи дигитални инструменти
Close My Cart
Close

Close
Categories