Att bli kurator och facilitator för digitalt lärandeinnehåll

Cur8 roadmap visar den föreslagna utbildningsvägen för utveckling av kompetenser för kuratorer av digitalt utbildningsinnehåll. Den hjälper dig att skapa din egen väg och slutföra den med självstudier med hjälp av Cur8 Toolbox och Cur8 LXP. Hitta hela kartan med föreslagna inlärningssteg på projektets webbplats!

Cur8 Competence Check
Close My Cart
Close

Close
Categories