Lärare i en onlinemiljö

Dagarna med det pedagogiskt inriktade klassrummet är för länge sedan förbi. I skolor, universitet och utbildningscentra finns det en växande förståelse för att endast den som lär sig kan bära ansvaret för sitt eget lärande, och att utbildaren, snarare än att bara vara en kunskapsförmedlare, bör ta på sig rollen som inspiratör, handledare, rådgivare och återkopplare. Utbildaren bör hjälpa eleven att förstå vad han eller hon försöker uppnå, hur han eller hon ska gå tillväga, var han eller hon ska söka resurser och hur han eller hon lyckas med att uppnå sina mål. Detta gäller i ännu högre grad i hybridutbildningar, eftersom utbildaren inte har något direkt inflytande över elevernas uppmärksamhet och motivation när de är på egen hand.

Det första steget på denna resa är att ge läraren möjlighet att lära sig mer. För att kunna stärka andra måste man förstås själv känna sig stärkt. Det handlar också om att anta ett tankesätt som innebär att en ihärdig ansträngning alltid leder till tillväxt. Processen kräver också en förmåga till empati – att sätta sig in i elevernas situation och förstå de utmaningar som de står inför. Den förbättrade förståelsen för elevernas perspektiv är nyckeln till att stödja dem i att sätta upp och uppnå sina egna utbildningsmål. I en digital miljö krävs det en stimulerande miljö utan distraktioner för att man ska kunna uppnå lärandemålen på ett effektivt sätt – annars kan den ökade friheten för den som lär sig förvandlas från en tillgång till en nackdel.

 

Download OER: ”Lärare i en onlinemiljö” (svenska, CC-BY-NC-SA 4.0 @ The Cur8 Consortium)

Download OER: ”Introductory overview presentation” (English, CC-BY-NC-SA 4.0 @ The Cur8 Consortium)

Close My Cart
Close

Close
Categories