Samlade länkar: Podcasts för lärare och utbildare

1️⃣ Lärarrummet. Här hör du berättelser inifrån skolan. Vuxnas och barns tankar om det som berör och engagerar. Angeläget för pedagoger och alla som intresserar sig för livet i skolan.
2️⃣ Skolprat. En pod som tar vi upp hur teori och praktik påverkar varandra och använder forskning, nyfikenhet och praktikexempel för att undersöka kärnuppdraget inom utbildning; undervisning och lärande.
3️⃣ Skolverket. Ett reflekterande samtalsprogram om arbetet i den svenska förskolan och skolan. Programmet vill väcka tankar, känslor och skapa nyfikenhet kring ett tema.
4️⃣ Mycket hjärna är en podd som diskuterar forskning kring lärande och hur denna kan användas praktiskt i skolan. Syftet med podden är att bidra till en vetenskaplig grund för lärande och undervisning – inte genom att lansera några nya pedagogiska teorier utan genom att uppmärksamma relevant forskning som redan görs, men som kan vara svår att förstå eller av andra skäl inte kommit till användning i skolan.
5️⃣ Kvarsittning. Lärarnas tidnings podd om stora glädjeämnen och små dilemman i vardagen som lärare. Henrik Isacsson, högstadielärare, Charlotta Hemlin, gymnasielärare och Eva Lindström, förskollärare, pratar om vardagen med världens viktigaste yrke.
6️⃣ Pedagogisk Psykologi är en podcast för dig som är intresserad av skola, elevhälsa, ledarskap och utveckling. Vi intervjuar personer med erfarenhet och kompetens inom pedagogiskt ledarskap, specialpedagogik, kooperativt lärande, lågaffektivt bemötande med mera. Podcasten produceras av Rova Sjögren Psykologi AB i Umeå.
7️⃣ UR-Pedagogernas podcast. Samtal med lärare om hur det är att vara lärare. Hur var övergången från lärarutbildningen till yrkeslivet? UR-pedagogerna samtalar med historielärare om undervisning i historieämnet och hur man kan lyfta många olika perspektiv på den svenska historien. Och om hur man kan bemöta och motverka rasism i skolan.
8️⃣ Lärarstudentpodden från Lärarförbundet – är en poddcast av och för lärarstudenter. En podd som vill finnas med i lärarstudenternas vardag, som stöttar, peppar och vågar debattera svåra men också roliga ämnen.

Podcast produktion
Välja och implementera lämpliga digitala verktyg
Close My Cart
Close

Close
Categories