Обучаемите в цифровата учебна среда

Дните на класната стая, ориентирана към преподавателя, бавно, но решително отминават. В училищата, университетите и образователните центрове все повече се налага разбирането, че само обучаемият може да носи отговорността за собственото си учене, а преподавателят, вместо да бъде съхранител на знания, трябва да изпълнява ролята на вдъхновител, наставник, съветник и най-вече да предоставя консктруктивна обратна връзка. Преподавателят трябва да помогне на учащия да разбере какво се опитва да постигне, как да го направи и къде да търси ресурси, за да се справи с преследването на целите си. Това е още по-вярно при хибридните образователни формати, където преподавателят може да няма пряко влияние върху вниманието и мотивацията на учащите.

Овластяването на обучаемите е първата стъпка от това пътуване. Разбира се, за да може човек да овласти другите, той самият трябва да се чувства овластен. Тук става въпрос и за възприемане на нагласата, че постоянните усилия винаги водят до растеж. Процесът изисква също така способност за съпричастност – да се поставите на мястото на учащите и да разберете предизвикателствата, пред които са изправени. По-доброто разбиране на гледната точка на учащите е от ключово значение за подпомагането им да поставят и постигнат собствените си образователни цели. В цифровата среда ефективното преследване на целите на обучението изисква създаването на стимулираща среда, свободна от разсейващи фактори. В противен случай, по-голямата свобода на учащите може да се превърне от предимство в недостатък.

В този модул ще опознаете по-добре границите между конструктивната и неблагоприятната цифрова среда на обучение и цялостно ще обогатите своя педагогически подход.

 

Изтегляне на ООР: Обучаемите в цифровата учебна среда (български, CC-BY-NC-SA 4.0 @ The Cur8 Consortium)

Изтегляне на ООР: Introductory overview presentation (English, CC-BY-NC-SA 4.0 @ The Cur8 Consortium)

Close My Cart
Close

Close
Categories